โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี

รายชื่อ โรงเรียนประชารัฐ รวม รุ่นที่1 - รุ่นที่ 3 สพป.สุรินทร์ เขต 1

Link : https://drive.google.com/file/d/1rtFSZ1MXVi1_fรุQCMKrnyLo9D4QrY3-PX/view?usp=sharing

รายชื่อ โรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุรินทร์ เขต 1

https://drive.google.com/file/d/1oHudbn7BuNQKpgBFq7dq607suqA2-01y/view?usp=sharing

ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สพป.สุรินทร์ เขต 1

https://drive.google.com/file/d/1ADC3QFcIlSDTWgwG5Wg2NJHL5DbdDcEJ/view?usp=sharing

กิจกรรมโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี สพป.สุรินทร์ เขต 1

ช่วงเช้า ดังแนบ

Link สำหรับการนำเข้า : https://drive.google.com/drive/folders/1fcTHdJ5nZipS1G-5-kiPm2a2GjQmxNYz?usp=sharing

รอบบ่าย ดังแนบ

Link สำหรับการนำเข้า : https://drive.google.com/drive/folders/1UCVunatKL5lLtn6tzxXdQ1rsnNBJ73xk?usp=sharing

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โรงเรียนที่นำส่งข้อมูล นิเทศออนไลน์

ช่วงเช้า ดังแนบ

Link สำหรับการนำเข้า : https://drive.google.com/drive/folders/164XAjVl7NEi7z9ujf3F5RSx70mUO2YJH?usp=sharing

ช่วงบ่าย ดังแนบ

Link สำหรับการนำเข้า : https://drive.google.com/drive/folders/1Uer10Dgo4KUVwWwhNYJ2MwB2L5iJdjGV?usp=sharing

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนที่นำส่งข้อมูล นิเทศออนไลน์