แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วันที่โพสต์: Apr 27, 2021 10:16:1 AM

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป

จัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่

๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)