คัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer : CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่โพสต์: May 06, 2021 8:29:29 AM

คัดเลือกครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ

Coding Core Trainer : CCT) รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์