ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

วันที่โพสต์: Apr 23, 2021 6:23:54 AM

ขอแจ้งขยายเวลาการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและ

บริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓