การประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 4:0:5 AM

ด้วย สพฐ.จะเข้ามาติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่1 กรกรฎาคม 2559 จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นแกนนำได้เตรียมการตรวจเยี่ยมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ผู้มาตรวจเยี่ยมประกอบด้วย

1.ดร.ปกรณ์ ประกรรัมย์