การคัดเลือกสถานศึกษานำร่องเพื่อร่วมโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

วันที่โพสต์: May 14, 2021 8:16:34 AM