กำกับติดตามลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่โพสต์: Jun 29, 2016 4:10:21 AM

สพฐ.ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันที่ 1 กรกรฎาคม 2559 ประกอยด้วย

1.ดร ปกรณ์ ประกรรัมย์

2.ดร.งง งงงงงง

3.ดร.ดดด ดดด