อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่โพสต์: Apr 21, 2021 8:22:38 AM

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย

รายละเอียด : https://otepc.go.th/.../item/3351-2021-04-21-06-03-00.html