ประชาสัมพันธ์1

วันที่โพสต์: Apr 20, 2021 3:15:25 AM

ผลการสอบRT ปีการศึกษา 2563

สพป.สุรินทร์ เขต 1 -คะแนนเฉลี่ยรวม 76.19 สูงกว่าระดับชาติ (+3 .17) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+3.48) -ด้านอ่านออกเสียงสูงกว่าระดับชาติ (+4.89) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+7.85) -ด้านอ่านรู้เรื่อง สูงกว่าระดับชาติ (+1.47) ต่ำกว่าปีการศึกษา 2562(-0.92) ขอชื่นชมคณครูและผู้บริหารที่มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์ค่ะ รายงานโดย : ศน.ปิยะธิดา ช่างประเสริฐ