คลังสื่อการเรียนรู้

สื่อ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์

สำหรับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลงแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาด ที่มา : https://learningspace.ipst.ac.th/

โครงการสรรค์สร้าง.....ประสบการณ์อ่าน

#ขอไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นคะแนนการประกวดกิจกรรมแปรงฟัน 2 นาที หนูน้อยรร.บ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) สพป.สุรินทร์ เขต 1 ในกิจกรรมของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ด้วยนะคะ ปิดโหวด 30 เมษายน 2564 นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=448919996403182