การประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยสพป. สุรินทร์ เขต 1
ด้วย สพฐ.จะเข้ามาติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่1 กรกรฎาคม 2559 จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นแกนนำได้เตรียมการตรวจเยี่ยมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  ผู้มาตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
    1.ดร.ปกรณ์ ประกรรัมย์
    2.นายปปปป  ททท
    3.นายมมมม  สสสส
ć
สพป. สุรินทร์ เขต 1,
28 มิ.ย. 2559 21:00
Comments