หนังสือราชการ

การประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยsrn1 admin

ด้วย สพฐ.จะเข้ามาติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในวันที่1 กรกรฎาคม 2559 จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นแกนนำได้เตรียมการตรวจเยี่ยมตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  ผู้มาตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
    1.ดร.ปกรณ์ ประกรรัมย์
    2.นายปปปป  ททท
    3.นายมมมม  สสสส

1-1 of 1