หน้าแรก

วิดีโอ YouTube


https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10700/1001


ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
ที่มา : https://www.niets.or.th/th/

ประกาศผลสอบ  RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

หนังสือราชการ สพป.สร.1

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

  • สมัครใช้งาน Office for Education สำหรับโรงเรียนฟรี สมัครใช้งาน Office for Education สำหรับโรงเรียนฟรี  https://kru-it.com/shared/office-for-education/?fbclid=IwAR2iJ77XLAgKjIzoe4YMYG5TVxg4noe5zOlkc7PDONrciYOWmvr8tUOWku0 
    ส่ง 21 เม.ย. 2564 01:46 โดย สพป. สุรินทร์ เขต 1
  • อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 รายรายละเอียด : https://otepc.go.th/.../item/3351-2021-04 ...
    ส่ง 21 เม.ย. 2564 01:23 โดย สพป. สุรินทร์ เขต 1
  • ประชาสัมพันธ์1 ผลการสอบRT ปีการศึกษา 2563 สพป.สุรินทร์ เขต 1 -คะแนนเฉลี่ยรวม 76.19 สูงกว่าระดับชาติ (+3 .17) สูงกว่าปีการศึกษา 2562 (+3.48) -ด ...
    ส่ง 20 เม.ย. 2564 00:12 โดย สพป. สุรินทร์ เขต 1
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

RSS Feed


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1